Przeciwdziałające samobójstwom tabliczki z numerami telefonów zaufania

123
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Maciej Matraszek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
49 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Wyraź opinię na temat tego pomysłu

Pobierz plakat promujący projekt

A5 A4 A3
Projekt zakłada umieszczenie tabliczek informacyjnych na mostach oraz peronach metrach. Na tablicach zamieszczone byłyby numery telefonów, pod którymi osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogłyby uzyskać pomoc. Wielu osobom można pomóc. Byłaby to jedna z form przedstawienia informacji o dostępnej pomocy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Perony metra, mosty znajdujące się w zarządzie m.st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada umieszczenie tabliczek informacyjnych na mostach oraz peronach metrach. Na tablicach zamieszczone byłyby numery telefonów, pod którymi osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogłyby uzyskać pomoc. Wielu osobom można pomóc. Byłaby to jedna z form przedstawienia informacji o dostępnej pomocy.
Opis projektu
Projekt zakłada umieszczenie tabliczek informujących o numerach kryzysowych/zaufania w przestrzeni miejskiej. Umieszczone zostałyby na stacjach Metra i mostach (7) znajdujących się w zarządzie m.st. Warszawy. Tabliczki pełniłyby dwojaką rolę. Po pierwsze, bezpośredniej prewencji, informując osoby w kryzysie, często w poczuciu osamotnienia i bezradności o możliwości wykonania rozmowy, która może wypłynąć bezpośrednio na dalszy los osoby, włącznie z zawróceniem z drogi prowadzącej do samobójstwa. Jest to odpowiednik defibrylatora dla kryzysów psychicznych. Po drugie, ma wartość informacyjną i zwiększającą świadomość istnienia tego typu pomocy, poprzez zamieszczenie w miejscach publicznych.

Tabliczki miałyby prostą formę: zawierałby hasło informacyjne, numery telefonów infolinii osobno dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (z godzinami dostępności), ewentualnie znak graficzny. Przykładowe projekty zamieszczono w załączniku. Świadomość bezpłatnych numerów kryzysowych jest niska. Umieszczenie tabliczek w wybranych miejscach przestrzeni publicznej, które są często odwiedzane lub narażone na wystąpienie prób samobójczych, stanowiłoby działanie na rzecz podnoszenia wiedzy w społeczeństwie.

Projekt zakłada potrzebę konsultacji treści i wzoru ze specjalistami zdrowia psychicznego. Projekt przewiduje umieszczenie tabliczek na 7 mostach: po dwie na każdym z przejść pieszych (na wejściu z obu stron, ewentualnie na trasie) oraz po jednej tabliczce na każdej czynnej stacji metra w 2021 r.

O skuteczności tego typu podejścia możemy posłuchać na prelekcji policjanta działającego na Golden Gate Bridge – najpopularniejszego miejsca samobójstw w Stanach Zjednoczonych. W swojej karierze Kevin Briggs, w reakcji na kontakt kryzysowy, nie uratował jedynie dwóch osób: https://www.ted.com/talks/kevin_briggs_the_bridge_between_suicide_and_life


Projekt tworzony był we współpracy z Fundacją eFkropka i zakłada potrzebę konsultacji zarówno ze specjalistami zdrowia psychicznego jak i stołecznej policji celem wytypowania najczęstszych miejsc samobójstw w Warszawie bądź lokacji najbardziej na to narażonych. Projekt przewiduje umieszczenie 70 tabliczek: po dwie na każdym z 8 mostów z ruchem pieszym, po jednej tabliczce na każdej z obecnych 32 stacji metra i 11 planowanych oraz 11 tabliczek w wybranych lokalizacjach. Wybrane lokalizacje będą dotyczyły w miarę możliwości wysokich budynków, przejść kolejowych bądź innych wytypowanych w drodze konsultacji.

O skuteczności tego typu podejścia możemy posłuchać na prelekcji policjanta działającego na Golden Gate Bridge – najpopularniejszego miejsca samobójstw w Stanach Zjednoczonych. W swojej karierze Kevin Briggs, w reakcji na kontakt kryzysowy, nie uratował jedynie dwóch osób: https://www.ted.com/talks/kevin_briggs_the_bridge_between_suicide_and_life
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W Warszawie corocznie około 200 osób popełnia samobójstwo (dane GUS). Każdy z przypadków jest tragedią nie tylko samej osoby, ale też rodziny, bliskich, współpracowników. Wpływa też na szersze grono w sposób pośredni – np. na pracowników służby zdrowia, którzy opiekowali się pacjentem bądź poprzez paraliż miasta po próbie samobójczej w metrze. KSP Warszawa raportuje, że w 2018 roku (obszar woj. mazowieckiego) było: 497 prób samobójczych, z czego 377 zakończyło się zgonem. Najwięcej samobójstw popełnianych było w domu – 261. W przestrzeni publicznej odnotowano następujące statystyki: 22 próby samobójcze (18 zakończonych zgonem) na ulicy/chodniku, 25 (17) na torach/kolei, 7 (2) dotyczy rzek bądź innych zbiorników wodnych. W podziale względem metody odnotowano: 70 prób samobójczych (53 zakończone zgonem) dotyczących rzucenia się z dużej wysokości, 6 (3) utonięcia, 20 (14) rzucenia się pod pojazd w ruchu. Należy zwrócić uwagę, że statystyki policji dotyczą tylko potwierdzonych zamachów i nie dotyczą zaginięć. Brak jest szczegółowych informacji, ile zamachów dokonano w metrze.
Jednocześnie, w społeczeństwie świadomość instytucji kryzysowych jest bardzo niska: np. KSP Warszawa nie odnotowała w swoich statystykach żadnej próby po kontakcie (może być trudne do potwierdzenia).
Osoby popełniające samobójstwo często dokonują tego w afekcie, poczuciu bezradności i osamotnienia.


[1] http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt realizacji 65 tabliczek (wykonanie, montaż, konserwacja, demontaż) - 45 000 zł
Projekt graficzny - 4000 zł
Łącznie 49 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt wspiera działania informacyjne w zakresie realizacji pomocy osobom w kryzysie psychicznym.

Modyfikacje

13.05.2020 12:56
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
22.06.2020 10:38
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
20.07.2020 11:37
Koordynator w Biurze Polityki Zdrowotnej
21.08.2020 09:11
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • trzymam kciuki! oczywiście zagłosuję na ten projekt!
    Zofia G.  25.01.2020 09:12
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany