193 - Przyjazna zielona aleja wzdłuż ul.Żołnierzy Wyklętych

10.01.2016 22:13 Zrealizowano
awatar Joanna Witaszek
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

449
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta / Zarząd Zieleni
Aktualizacja: 22.01.2018 18:02

Poprawa estetyki osiedla wzdłuż ul. Żołnierzy Wyklętych poprzez liczne nasadzenia różnorodnych drzew zmieniających liście na różne kolory jesienią. Do tego postawienie ławek drewnianych z oparciem i koszy.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

51 584,00 zł

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny, Lotnisko, Bemowo – Lotnisko, Fort Bema


Lokalizacja projektu

ul.Żołnierzy Wyklętych

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Żołnierzy Wyklętych


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren miasta

Pełny opis projektu

Poprawa estetyki osiedla wzdłuż ul. Żołnierzy Wyklętych poprzez liczne nasadzenia różnorodnych drzew zmieniających liście na różne kolory jesienią. Do tego usunięcie starych ławek bez oparć i postawienie nowych ławek drewnianych z oparciami i koszy betonowych. Gatunki drzew będą dobrane przez ZOM w porozumieniu z autorem projektu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki okolicy. Poprawa powietrza poprzez nasadzenia drzew. Możliwość wypoczynku podczas spacerów poprzez postawienie ławek. Zwiększenie czystości przez postawienie koszy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modyfikacja ustalona z autorką:
1. Zmiana liczby drzew do nasadzeń z 31 szt. do 21 szt oraz parametrów drzew z 30cm na 16-18cm (ze względu na koszt projektu) - 21szt x 850zł brutto = 17 850zł,,
2. przestawianie istniejących ławek zamiast ich likwidacji 4 szt. x 25 zł brutto = 100 zł,
3. dostawa ławek z oparciami typ B – 16 szt. x 1341 zł brutto = 21 456 zł,
4. dostawa koszy – 6 szt. x 550 zł brutto = 3300 zł,
5. wprowadzenie kosztu oznakowania elementów małej architektury oraz drzew w ramach realizacji z budżetu partycpacyjnego:
- oznakowanie małej architektury (ławki, kosze) logo Budżetu Partycypacyjnego 22szt. x 24,6 brutto = 541,20zł,
- oznakowanie drzew logo Budżetu Partycypacyjnego 21szt. x 24,6 brutto = 516,6zł;
6. koszt pielęgnacji drzew oraz obsługi koszy i ławek:
- pielęgnacja nasadzeń 21szt x 200 zł brutto = 4200 zł,
- obsługa koszy 6szt x 550zł brutto = 3300 zł,
- utrzymanie ławek 16szt. x 20zł brutto = 320 zł,
Całkowity koszt projektu – 51 583,80 zł (brutto)
--------------------------------------------------------------------------------------
Wzdłuż bloków od Morcinka 1, od skrzyżowania Zachodzącego Słońca do Kawy / Korfantego
3 600,00 usunięcie 4 starych zniszczonych ławek i postawienie 4 nowych drewnianych z oparciem
1 200,00 2 kosze betonowe
7 000,00 7 drzew na szerokim pasie zieleni
Od skrzyżowania z Kawy do skrzyżowania z Kawy
5 400,00 6 ławek z oparciem na trawie
1 200,00 2 kosze
15 000,00 15 drzew (8+7) po 2 stronach ścieżki rowerowej
Od skrzyżowania z Kawy do Miarki, na tyłach przystanku Rodło
3 600,00 4 ławki z oparciem na trawie
600,00 1 kosz
5 000,00 5 drzew na pasie zieleni
Od skrzyżowania Miarki do Piastów Śląskich
1 800,00 2 ławki z oparciem
600,00 1 kosz
4 000,00 4 drzewa
49 000,00 Suma

Całkowity koszt projektu: 51 584,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji drzew oraz obsługi koszy i ławek:
- pielęgnacja nasadzeń 21szt x 200 zł brutto = 4200 zł,
- obsługa koszy 6szt x 550zł brutto = 3300 zł,
- utrzymanie ławek 16szt. x 20zł brutto = 320 zł,


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 820,00 zł

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.