Wyniki głosowania

Znamy już wyniki głosowania na pomysły w ramach piątej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie (na rok 2019). Mieszkańcy wybrali do realizacji 850 pomysłów za łączną kwotę 62 353 410 zł. Zobaczcie, co powstanie w Waszej okolicy.W jaki sposób zostały wyłonione pomysły do realizacji?

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie została utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsięwzięcia. Projekty, które zdobyły najwięcej głosów i zmieściły się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy lub obszarze, zostały rekomendowane do realizacji.

Jeśli któryś z pomysłów mieszkańców zajął wysoką pozycję pod względem liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji jest wyższy niż pozostała kwota w danym obszarze, do realizacji został rekomendowany kolejny pomysł z listy, który spełnia te warunki, aż do wyczerpania puli środków w danym obszarze. Może to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej - ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego realizację.

Aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 10% osób głosujących w danym obszarze oraz musi uzyskać nie mniej niż 30 głosów. Liczą się wyłącznie głosy ważne.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2019. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach piątej edycji budżetu partycypacyjnego rozpocznie się w 2019 r.